เกี่ยวกับเรา

ร้านของเรา  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย  นางสาว ณีรนุช มาน้อย

                                             

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2548 ได้ดำเนินการ  เปิดกิจการ ขายท่ิก๊าซและก๊าซทางอุตสาหกรรม ทุดชนาด

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย

 

      

Visitors: 7,578