ถัง 1.5 คิว

 

 
ถังเหล็กไนโตรเจน 1.5 คิว
ความจุ  10 ลิตร(1.5 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว  94 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  14 ซม.
น้ำหนักถัง  17 กก.
ราคาถัง  3,200 บาท
ราคาก๊าซ  120 บาท

 

 

ถังไนโตรเจน คุณสมบัติ

  • ถังไนโตรเจนกระบอกขนาด 1.5 คิว (10 ลิตร)
  • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
  • คุณภาพมารตรฐาน  ISO9809-3
  • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • น้ำหนัก 13.5 กิโลกรัม
  • ความยาว: 14 ซม ความสูง: 97 ซม
  • วาล์ว CGA580
Visitors: 5,382