ถัง 2.0 คิว

 

 
ถังเหล็กไนโตรเจน 2.0 คิว
ความจุ  13.4 ลิตร(2.0 ลบ.ม) 
ความสูงรวมหัววาล์ว  96 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  16.4 ซม.
น้ำหนักถัง  21 กก.
ราคาถัง  3,500 บาท
ราคาก๊าซ  130 บาท

 

ถังไนโตรเจน คุณสมบัติ

  • ถังไนโตรเจนกระบอกขนาด 2คิว (13.4 ลิตร)
  • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
  • คุณภาพมารตรฐาน  ISO9809-3
  • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • น้ำหนัก 16 กิโลกรัม
  • ความยาว: 16.4 ซม ความสูง: 96 ซม
  • วาล์ว CGA580

 

Visitors: 5,380