ถัง 6 คิว

 

 
ถังเหล็กไนโตรเจน 6.0 คิว
ความจุ  40 ลิตร(6 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว  150 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  22.7 ซม.
น้ำหนักถัง  48-52 กก.
ราคาถัง  4,500 บาท
ราคาก๊าซ  220 บาท

 

 

ถังไนโตรเจนทางอุตสาหกรรม คุณสมบัติ

  • ถังไนโตรเจนกระบอกขนาด 6คิว (40 ลิตร)
  • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
  • คุณภาพมารตรฐาน ISO9809-3
  • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • น้ำหนัก 48 กิโลกรัม
  • ความยาว: 21.9 ซม ความสูง: 144 ซม
  • วาล์ว CGA580
Visitors: 10,630