ถัง 0.5 คิวผอม

 

 
ถังเหล็กอาร์กอน 0.5 คิว(ผอม)
ความจุ  3.4 ลิตร(0.5 ลบ.ม) 
ความสูงรวมหัววาล์ว  58 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  10 ซม. 
น่ำหนักถัง  7 กก. 
ราคาถัง  2,000 บาท 
ราคาก๊าซ  200 บาท

 

 

ถังอาร์กอน คุณสมบัติ

  • ถังอาร์กอนกระบอกขนาด 0.5 คิว (3.4 ลิตร)
  • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
  • คุณภาพมารตรฐาน ISO9809-3
  • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • น้ำหนัก 6.2 กิโลกรัม
  • ความยาว: 10 ซม ความสูง: 58 ซม
  • วาล์ว CGA580
Visitors: 14,357