ถัง 2.0 คิว

 

 
ถังเหล็กอาร์กอน 2.0 คิว
ความจุ   13.4 ลิตร(2.0 ลบ.ม)  
ความสูงรวมหัววาล์ว   96 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง   16.4 ซม.
น่ำหนักถัง   21 กก.
ราคาถัง   3,000 บาท
ราคาก๊าซ   270 บาท 

 

ถังอาร์กอน คุณสมบัติ

  • ถังอาร์กอนกระบอกขนาด 2คิว (13.4 ลิตร)
  • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
  • คุณภาพมารตรฐาน  ISO9809-3
  • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • น้ำหนัก 16 กิโลกรัม
  • ความยาว: 16.4 ซม ความสูง: 96 ซม
  • วาล์ว CGA580
Visitors: 9,292