ถัง 6 คิว

 

 
ถังเหล็กอาร์กอน 6 คิว
ความจุ  40 ลิตร(6 ลบ.ม) 
ความสูงรวมหัววาล์ว   150 ซม.
 เส้นผ่าศูนย์กลาง   22.7 ซม. 
 น่ำหนักถัง   48-52 กก. 
 ราคาถัง  4,500 บาท 
ราคาก๊าซ   600 บาท 

 

ถังอาร์กอน คุณสมบัติ

  • ถังอาร์กอนกระบอกขนาด 6คิว (40 ลิตร)
  • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
  • คุณภาพมารตรฐาน ISO9809-3
  • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • น้ำหนัก 48 กิโลกรัม
  • ความยาว: 21.9 ซม ความสูง: 144 ซม
  • วาล์ว CGA580
Visitors: 12,974