ก๊าซมิกซ์(ก๊าซผสม)

 

**กรณี  ที่ลูกค้าสั่งซื้อถังก๊าซพร้อมเนื้อก๊าซกับทางร้านจะใช้

   เวลาประมาณ 3-5 วันแล้วแต่ชนิดก๊าซ  มีก๊าซบางชนิดเท่านั้น

   ที่ต้องใช้เวลามากกว่านั้น**

                 ตรางราคาก๊าซ Mixed โดยประมาณการ

Mixed ขนาดบรรจุ ราคาก๊าซ
Argon% + CO2% 6 คิว 1,200 บ.
O2% + Argon% 6 คิว 1,200 บ.
O2% + CO2% 6 คิว 1,200 บ.
CO2% + O2% 6 คิว 1,200 บ.
H2% + N2% 6 คิว 2,500 บ.
CH2%+AR% 6 คิว 12,000 บ.
CO2%+O2%+N2% 6 คิว 5,500 บ.     
HE % + Argon% + CO2% 6 คิว 15,000 บ.      
Argon% + Oxygen% 6 คิว 2,500 บ.
Argon% + HE% 6 คิว 15,000 บ.
Nitrogen% + CO2% + HE 6 คิว 15,000 บ.
Nitrogen% + CO2% 6 คิว 3,000 บ.
Nitrogen% + O2%  6 คิว 2,000 บ.
CH4% + Argon%(มีเทน+อาร์กอน) 6 คิว 12,000 บ.

\

 
ข้อดีของการใช้ก๊าซผสม Mixed
ตรางเปรียบเทียบการใช้ก๊าซผสม Mixed
โลหะ แก๊สปกคลุม การใช้งาน
เหล็กกล้า
คาร์บอน
75%Argon + 25% CO2

เชื่อมงานบางกว่า
3.2 มม.ความเร็ว
เชื่อมสูง
ไม่หลอมทะลุ
การบิดตตัว
และสะเก็ด
กระเด็นน้อย 

75%Argon + 25% CO2 งานเชื่อมหนากว่า
3.2 มม.มีสะเก็ด
กระเด็นน้อย
งานเชื่อมสะอาด
ควบคุมแนวเชื่อม
ในท่าเชื่อมขึ้น
และเชื่อมเหนือ
ศรีษะได้ดี 
CO2 การหลอมลึก
แลความเร็ว
ในการเชื่อมสูง
สแตนเลส 75%Hulium + 25 Argon

ในการละลาย
ลวดเชื่อมแบบ
Short Circuit
ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกาต้านทานการ
กัดกร่อนและ
ไม่มีการกัดขอบ
แนวเชื่อมและ
มีการบิดตัวน้อย

Argon + 25%CO2
98 - 99% Argon +
1 - 2%Oxygen
ให้การละลาย
ลวดเชื่อมแบบ
สเปย์ความเสถียร
ของอาร์คดี
ควบคุมแนวเชื่อม
ได้ง่ายลวดเชื่อม
ไหลตัว ได้ดีขึ้น 
อลูมิเนีย
ทองแดง
Argon หรือ Argon + Hulium
(25%Argon + 75%Hulium)
(35%Argon + 65%Hulium)

อาร์กอนให้ผลดี
กับงานที่ไม่หนา
มากนักส่วนงานที่
หนาเกิน 3.2 มม.
การใช้แก๊สผสม
อาร์กอน+ฮีเลี่ยม
จะให้ผลดีกว่า
การใช้อาร์กอนอย่างเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 15,536