KOVET OXYGEN

KOVET 35 อาจใช้เครื่องปรับความดันเพื่อควบคุมความดันก๊าซจากถังแรงดัน 

ถังกับความดันใด ๆ ระหว่าง 0-3500 psi สำหรับออกซิเจนและ 0-350 psi 
สำหรับ LPG และอะเซทิลีน KOVET 35 เหมาะสำหรับงานเชื่อม, ตัด, 
เครื่องทำความร้อน, โลหะประสาน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับควบคุม
การจ่ายลมไปยังเครื่องมือลม

• เป็นระบบควบคุมแรงดันขั้นเดียว

• ตัวปลอมแปลงทองเหลืองทนต่อแรงดันสูง

• เครื่องควบคุมยังมีเกจที่อ่านง่าย (บาร์ / psi และ kPa / psi)
ที่ช่วยให้สามารถปรับแรงดันได้อย่างแม่นยำ

ราคา 1,150 บาท

Visitors: 9,292