Magic Lamp I

เครื่องควบคุมความดันตะเกียงวิเศษอาจใช้ควบคุมความดันก๊าซจากถังแรงดัน 
ถังไปยังความดันใดก็ได้ระหว่าง 0-3500 psi สำหรับออกซิเจนและ 0-350 psi 
สำหรับ LPG และอะเซทิลีน ตะเกียงวิเศษเหมาะสำหรับการเชื่อมการตัด
ความร้อนการประสานโลหะ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับควบคุมการจ่ายลม
ไปยังเครื่องมือลม

•เป็นระบบควบคุมแรงดันขั้นเดียว

•ตัวถังหลอมทองเหลืองทนต่อแรงดันสูงพร้อมฝาปิดด้านหน้า
โครเมี่ยมอย่างหนัก

•เครื่องควบคุมยังมีเกจที่อ่านง่าย (บาร์ / psi และ kPa / psi) 
ที่ช่วยให้สามารถปรับแรงดันได้อย่างแม่นยำ

ราคา 650 บาท

Visitors: 5,377