SUMO

คุณสมบัติสินค้า

  • เป็นเกจ์วัดแรงดันสำหรับออกซิเจน แบบ 2 หน้าปัด ที่ใช้แสดงปริมาณแรงดันเข้า
    และออกจากท่อลมและมีลูกบิดสำหรับใช้ปรับปริมาณการไหลออกได้
  • หน้าปัดขนาด 2 นิ้วครึ่ง
  • ให้อัตราการไหลของออกซิเจนสูงสุด 40m3/h เพียงพอสำหรับการ
    ตัดเหล็กที่หนาถึง 400 มม.

  วิธีใช้

   ใช้ต่อกับท่อออกซิเจน  เพื่อควบคุมการจ่ายของออกซิเจนให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง

ราคา 650 บาท

Visitors: 5,379