KOVET KV-95M

KV-95M Oxygen Regulator อาจใช้ควบคุมความดันก๊าซจากถังแรงดัน 
ถังไปยังความดันใดก็ได้ระหว่าง 0-3500 psi สำหรับ Oxygen KV-95M 
เหมาะสำหรับการใช้ในห้องปฏิบัติการและการใช้งานในอุตสาหกรรมเบา
เป็นระบบควบคุมแรงดันขั้นเดียวฟอร์จทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเครื่องควบคุม
ยังมีเกจที่อ่านง่าย (kg / cm²และ lb / in²) ที่ช่วยให้สามารถปรับความดัน
และการไหลของก๊าซได้อย่างแม่นยำ

Visitors: 6,470