ALIBABA

อาจใช้ควบคุมความดันก๊าซจากถังแรงดัน ถังไปยังความดันใดก็ได้ระหว่าง
0-3500 psi สำหรับเหมาะสำหรับการใช้ในห้องปฏิบัติ
การและการใช้งานในอุตสาหกรรมเบา

• เป็นระบบควบคุมแรงดันขั้นเดียว

• ฟอร์จทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

• เครื่องควบคุมยังมีเกจที่อ่านง่าย (kg / cm²และ lb / in²)
  ที่ช่วยให้สามารถปรับความดันและการไหลของก๊าซได้อย่างแม่นยำ

Visitors: 10,631