สายลม-สายแก๊ส

 
สายลม-แก๊สดำ-แดง 400psi
KOVET
 ขนาด  1/4"x1/4"
 ความยาว/ม้วน
 100/50/30/
 20/15/10/5
 แรงต้านทานเสริม  2ฺB
 แรงดันขณะทำงาน  400Psi
 ราคา/เมตร  70 บาท
 Alibaba  60 บาท
 
สายลม-แก๊สดำ-แดง 400psi
KOVET(หัวจั้ม)
 ขนาด  1/4"x1/4"
 ความยาว/ม้วน
 100/50/30/
 20/15/10/5
 แรงต้านทานเสริม  2ฺB
 แรงดันขณะทำงาน  400Psi
 ราคา/เมตร  90 บาท
 Alibaba  80 บาท

 

 
สายลม-แก๊สดำ-แดง 400psi
KOVET
 ขนาด  1/4"x1/4"
 ความยาว/ม้วน
 100/50/30/
 20/15/10/5
 แรงต้านทานเสริม  
 แรงดันขณะทำงาน  400Psi
 ราคา/เมตร  
 
สายลม-แก๊สดำ-แดง 400
KOVET
 ขนาด  1/4"x1/4"
 ความยาว/ม้วน
 100/50/30/
 20/15/10/5
 แรงต้านทานเสริม  
 แรงดันขณะทำงาน  400Psi
 ราคา/เมตร  

 

Visitors: 15,536